הרצאת אורח מיוחדת!


פרופ' רוברט פלומין, מגדולי החוקרים בתחום הגנטיקה ההתנהגותית ומבכירי החוקרים בפסיכיאטריה ופסיכולוגיה בעולם, ירצה באוניברסיטה העברית בירושלים: